Otwórz konto dla firm i zyskaj nawet 1100 zł

Załóż konto

Promocja „Otwórz BIZnest Konto i otrzymaj nawet 700 zł – III edycja” („Promocja”) trwa od 02.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Do Promocji można przystąpić w okresie od 02.04.2024 r. do 31.12.2024 r. zgodnie z postanowieniami regulaminu Promocji „Otwórz BIZnest Konto i otrzymaj nawet 700 zł – III edycja” (dalej: „Regulamin Promocji”). Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji i stowarzyszeń, posiadających siedzibę oraz rezydencję w Polsce. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji.

BIZnest Konto ("Konto") jest rachunkiem płatniczym prowadzonym przez Nest Bank S.A. ("Bank") na rzecz przedsiębiorców w PLN. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Kontem, w tym otwarcie i prowadzenie każdego kolejnego Konta oraz wydanie i obsługa drugiej i kolejnej karty debetowej, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Koncie jest zmienne i na dzień 01.05.2023 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Biznesowych w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów biznesowych", „Tabeli oprocentowania dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

BIZnest Konto Oszczędnościowe ("Konto") jest rachunkiem płatniczym (oszczędnościowym) prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz przedsiębiorców w złotych. Oprocentowanie standardowe Konta jest stałe i wynosi 0,01% w skali roku. W przypadku Konta otwartego od 03.04.2024 roku przez Klienta nieposiadającego Konta przed tą datą, zamiast oprocentowania standardowego obowiązuje oprocentowanie specjalne przez 90 dni od otwarcia Konta w wysokości: (1) 7,1% w skali roku do kwoty 100 000 zł, (2) 2,5% w skali roku dla nadwyżki ponad 100 000 zł do 400 000 zł. Od 91 dnia od otwarcia Konta do 30.09.2024 roku obowiązuje oprocentowanie specjalne w wysokości: 2,5% w skali roku do 400 000 zł. Warunkiem utrzymania oprocentowania specjalnego w wysokości 7,1% w skali roku są: (1) zapewnienie wpływów na BIZnest Konto (min. 5 000 zł) oraz (2) wykonania z tego rachunku min. 3 dowolnych transakcji spośród: transakcja BLIK (z wyłączeniem wpłaty BLIK), transakcje kartą (z wyłączeniem wpłaty gotówki), przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku). Do wyliczenia wpływów nie zalicza się wpływów z tytułu: (1) przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Banku, (2) kredytów udzielonych przez Bank oraz (3) lokat. Posiadacz Konta zobowiązany jest spełnić warunki aktywności w okresach: (1) do 30 dni od otwarcia BIZnest Konta Oszczędnościowego oraz (2) od 31 dnia do 60 dnia od otwarcia BIZnest Konta Oszczędnościowego. W przypadku niespełnienia lub zaprzestania spełniania któregokolwiek z warunków aktywności na Nest Koncie lub posiadania wcześniej Konta obowiązuje oprocentowanie specjalne w wysokości: 2,5% w skali roku do 400 000 zł.

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów biznesowych", „Tabeli oprocentowania dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Podmiotem oferującym terminale płatnicze objęte ofertą specjalną dla posiadaczy BIZnest Konta jest PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-230), przy ul. Żwirki i Wigury 14, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000332228, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 527-260-66-18, REGON 141802150 i kapitale zakładowym: 74.999.916,00 zł opłacony w całości. Usługa terminala płatniczego oferowana jest przez PayTel S.A. przedsiębiorcom zainteresowanym korzystaniem z tej usługi. Nest Bank S.A. nie jest stroną umowy o świadczenie usługi ani nie uczestniczy w świadczeniu ww. usługi. W oparciu o zawartą z PayTel S.A. umowę o współpracy Nest Bank S.A. jedynie przedstawia informację o możliwości korzystania przez przedsiębiorców z usługi terminala płatniczego, świadczonej przez PayTel S.A.

Z promocji 400 zł za Terminal płatniczy (dalej: "Promocja") mogą skorzystać posiadacze BIZnest Konta, którzy: (1) zawrą umowę o terminal płatniczy z PayTel S.A. w ramach Programu Polska Bezgotówkowa nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o terminal płatniczy i wskażą w niej BIZnest Konto do rozliczeń (2) posiadają udzieloną zgodę marketingową na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku wszystkimi kanałami kontaktu. Wysokość jednorazowej premii uzależniona jest od obrotu na terminalu. Maksymalna wysokość premii wynosi 400 zł. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji.

W ramach Programu Polska Bezgotówkowego Klient otrzymuje zwolnienie od miesięcznej opłaty za dzierżawę terminala oraz prowizję 0 zł od transakcji do czasu osiągnięcia obrotu 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Po tym okresie albo w przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia limitu obrotu wykonanych transakcji miesięczne koszty związane z dzierżawą terminala płatniczego będą zgodne z umową zawartą z PayTel S.A. - maksymalny okres zwolnienia od opłaty miesięcznej za dzierżawę terminala może wynieść łącznie nawet 24 miesiące (w zależności od okresu obowiązywania umowy zawartej przez Klienta z PayTel S.A.).

„Tysiąc złotych oszczędności rocznie” to - wynikająca z przygotowanego przez Totalmoney.pl rankingu kont firmowy za marzec 2023 r. - roczna oszczędność, jaką może uzyskać posiadacz BIZnest konta, w porównaniu z posiadaczem rachunku firmowego w innym banku, również uwzględnionego w ww. rankingu. Ranking jest dostępny na stronie https://www.money.pl/gospodarka/posiadasz-konto-firmowe-od-2-lat-sprawdz-gdzie-znajdziesz-najtansze-konto-6873442381089504a.html

Przywołane rankingi kont firmowych za wrzesień 2022 r. zostały opublikowane w serwisach Bankier.pl , Comperia.pl oraz money.plZałóż konto firmowe tak, jak będzie Ci najwygodniej

Przez rozmowę wideo 

Potwierdzając wniosek przelewem na 1 zł

Przydatne dokumenty

Podpisując umowę w obecności kuriera

prowadzenie pierwszego konta firmowego

wszystkie internetowe przelewy krajowe Elixir, w tym do ZUS i US

0

0

wpłaty i wypłaty BLIKIEM
z bankomatów

wpłaty i wypłaty z bankomatów Euronet w Polsce

0

pierwsza karta debetowa VISA

0

kody SMS do autoryzacji przelewów w Bankowości internetowej

0

0

Załóż konto

Z kontem firmowym w Nest! oszczędzasz rocznie nawet 1000 zł

Konto firmowe numer 1 w rankingach:

w skali roku nawet przez 90 dni

aż do 7,1%

Konto oszczędnościowe ze specjalnym oprocentowaniem

do 100 tys. zł

maksymalna kwota objęta specjalnym oprocentowaniem

0 zł

wszystkie przelewy pomiędzy kontem oszczędnościowym a firmowym w Nest!

Promocja trwa do 30.09.2024 r.

przy obrotach
od 5 do 8 tys. zł

100 zł

Nawet 400zł premii za terminal płatniczy

200 zł

przy obrotach
od 8 do 10 tys. zł

300 zł

przy obrotach
od 10 do 15 tys. zł

400 zł

przy obrotach
powyżej 15 tys. zł

Premię otrzymasz pod warunkiem, że podpiszesz umowę o terminal płatniczy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o terminal; wyrazisz i utrzymasz zgodę na przekazywanie informacji marketingowych za pomocą maila, SMSa, powiadomienia PUSH, telefonu; zrealizujesz wymagany obrót na terminalu (średnia w każdym z trzech pełnych miesięcy po aktywacji terminala).

jeśli w ciągu 30 dni po otwarciu BIZnest Konta i udzieleniu zgody marketingowej na wszystkie kanały kontaktu, zalogujesz się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej

100 zł przez kolejnych 6 miesięcy za zapewnienie  min. 5 000 zł miesięcznie na koncie oraz wykonanie min. 3 dowolnych płatności spośród: płatność BLIK, operacja kartą, przelew.

6 x 100   

do 400 

premia za podpisanie umowy o terminal płatniczy, wyrażenie zgód marketingowych i realizację wymaganego obrotu na terminalu

100 

Nawet 1100 zł od Nest Banku specjalnie dla klientów z Shoper

Załóż konto