Nest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za czynności i usługi wskazane jako bezpłatne nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Nest Kontem, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Nest Koncie jest zmienne i na dzień 23.11.2022 roku wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Nest Lokata Witaj („Lokata Witaj”) jest rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank”) na rzecz konsumentów w złotych polskich. Lokata Witaj jest dostępna dla posiadacza rachunku płatniczego Nest Konto prowadzonego w złotych polskich („Nest Konto”), który: (i) założy dyspozycję otwarcia Lokaty Witaj w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia Nest Konta, oraz (ii) nie posiadał wcześniej Lokaty Witaj w Banku. Klient może otworzyć tylko jedną Lokatę Witaj. Minimalna kwota Lokaty Witaj wynosi 1 000 zł, zaś maksymalna 25 000 zł. Okres deponowania wynosi 3 lub 6 miesięcy. W przypadku Lokat Witaj założonych od dnia 11.02.2022 roku, warunkiem utrzymania promocyjnego oprocentowania w całym okresie deponowania jest udzielenie zgody na dostarczanie informacji promujących usługi lub produkty Banku wszystkimi kanałami oraz nieodwoływanie ich co najmniej do czasu zakończenia okresu deponowania Lokaty Witaj. Dodatkowo w przypadku Lokaty Witaj z 6 miesięcznym okresem deponowania, warunkiem utrzymania promocyjnego oprocentowania w całym okresie deponowania jest zapewnienie wpływów na Nest Konto (min. 2 000 zł) lub wpływów na rachunek płatniczy BIZnest Konto (min. 5 000 zł) oraz wykonywanie z tego rachunku 3 dowolnych transakcji spośród: płatność BLIK, operacja kartą debetową, przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy rachunkami płatniczymi Klienta) w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania Lokaty Witaj. W przypadku niespełnienia lub zaprzestania spełniania któregokolwiek z warunków promocji, środki pieniężne zdeponowane na Lokacie Witaj będą oprocentowane według stawki 0,5% w skali roku.  Zmieniona stawka oprocentowania będzie obowiązywała od następnego dnia roboczego po stwierdzeniu przez Bank niespełnienia warunku promocji. Promocja trwa do jej odwołania przez Bank. Regulamin promocji Lokaty Witaj, a także „Regulamin  rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępne na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Nest Konto Oszczędnościowe ("Konto") jest rachunkiem płatniczym (oszczędnościowym) prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz konsumentów w złotych. Oprocentowanie standardowe Konta jest stałe i wynosi 0,01% w skali roku. W przypadku Konta otwartego od 03.04.2024 roku przez Klienta nieposiadającego Konta przed tą datą, zamiast oprocentowania standardowego obowiązuje oprocentowanie specjalne przez 90 dni od otwarcia Konta w wysokości: (1) 7,1% w skali roku do kwoty 100 000 zł, (2) 2,5% w skali roku dla nadwyżki ponad 100 000 zł do 400 000 zł. Od 91 dnia od otwarcia Konta do 30.09.2024 roku obowiązuje oprocentowanie specjalne w wysokości: 2,5% w skali roku do 400 000 zł. Warunkiem utrzymania oprocentowania specjalnego w wysokości 7,1% w skali roku są: (1) zapewnienie wpływów na Nest Konto (min. 2 000 zł) oraz (2) wykonania z tego rachunku min. 3 dowolnych transakcji spośród: transakcja BLIK (z wyłączeniem wpłaty BLIK), transakcje kartą (z wyłączeniem wpłaty gotówki), przelew (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w Banku). Do wyliczenia wpływów nie zalicza się wpływów z tytułu: (1) przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Banku, (2) kredytów udzielonych przez Bank oraz (3) lokat. Posiadacz Konta zobowiązany jest spełnić warunki aktywności w okresach: (1) do 30 dni od otwarcia Nest Konta Oszczędnościowego (wlicza się dzień otwarcia rachunku) oraz (2) od 31 dnia do 60 dnia od otwarcia Nest Konta Oszczędnościowego. W przypadku niespełnienia lub zaprzestania spełniania któregokolwiek z warunków aktywności na Nest Koncie lub posiadania wcześniej Konta obowiązuje oprocentowanie specjalne w wysokości: 2,5% w skali roku do 400 000 zł.

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności i cookies. W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i cookies

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.

Jeśli zakładasz konto na stronie naszych partnerów nie będziesz mieć możliwości wpisania numeru polecającego i nie otrzymasz premii za założenie konta z polecenia. Natomiast po założeniu konta możesz zarejestrować się w programie poleceń i otrzymywać premie za polecanie konta swoim znajomym.

Załóż Nest Konto tak, jak chcesz:

Potwierdzając wniosek przez rozmowę wideo. Konto aktywne nawet w 5 minut

Potwierdzając wniosek przelewem na 1 zł. Konto aktywne nawet w 15 minut

Przydatne dokumenty

Umawiając się na podpisanie umowy w placówce

Prowadzenie konta

Wszystkie internetowe przelewy krajowe Elixir

0

0

Wpłaty i wypłaty BLIKIEM
z bankomatów

Wpłaty i wypłaty z bankomatów Euronet w Polsce

0

Pierwsza karta debetowa VISA

0

Internetowe przelewy europejskie SEPA

0

0 

Załóż konto

Korzystaj na co dzień bez opłat

KONTO

Prowadzenie rachunku płatniczego

0 zł

0 zł

PRZELEWY

Wszystkie internetowe przelewy krajowe Elixir

KARTA

Wydanie i obsługa pierwszej karty debetowej Visa

BANKOMATY

Wpłaty i wypłaty gotówki kartą z bankomatów Euronet w Polsce, a BLIKIEM ze wszystkich bankomatów

0 zł

0 zł

Korzystaj na co dzień bez opłat za:

Bezterminowo i bezwarunkowo darmowe usługi dla Twojej firmy

Z Nest Kontem zyskujesz

Konto oszczędnościowe
z gwarantowanym specjalnym oprocentowaniem nawet do 7,1%

Kartę Visa z którą zrobisz bezpieczne zakupy

Aplikację mobilną, która gwarantuje bezpieczny dostęp do Twoich finansów

Płatności Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay przy użyciu telefonu lub zegarka

Konto za 0zł
z lokatą aż 7,1%
 
dla nowych klientów

Załóż konto

Aktywuj online nawet w 15 minut

Oprocentowanie stałe w skali roku

do 7,1%

A na dobry początek, skorzystaj z lokaty z wysokim oprocentowaniem dla nowych klientów

3/6 mies.

Okres trwania

do 25 tys. zł

Kwota lokaty